Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika czesc 4 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika czesc 4

2 lata ago

348 words

W terapii skojarzonej ryzyko względne wynosiło 8,1 (przedział ufności 95%, 2,6 do 25,6) (tabela 2). Pacjenci, którzy otrzymywali radioterapię (mediana dawki, 18,4 Gy) bez leków cytotoksycznych, nie mieli zwiększonego ryzyka białaczki; jednak większość naszych pacjentów nie otrzymała radioterapii. Pacjenci leczeni chemioterapią najczęściej otrzymywali platynę (28% pacjentów z białaczką i 38% kontroli), melfalan (29% pacjentów z białaczką i 15% kontroli) lub oboje (20% pacjentów z białaczka i 6 procent kontroli). Pochodne platyny często podawano w połączeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną lub obiema. Pacjenci z białaczką otrzymali medianę dziewięciu cykli cisplatyny lub siedmiu cykli karboplatyny, przy medianie cyklicznych dawek odpowiednio 90 mg i 520 mg. Kobiety w grupie kontrolnej otrzymały medianę siedmiu cykli cisplatyny lub sześciu cykli karboplatyny, przy medianie cyklicznych dawek odpowiednio 50 mg i 500 mg. Mediana czasu trwania leczenia platyną wynosiła 9,9 miesiąca (zakres od 4,7 do 37,2) u pacjentów z białaczką i 7,5 miesiąca (zakres od 1,0 do 36,8) w grupie kontrolnej. Kiedy podawano melfalan, zwykle podawano mu jedyny lek. Tylko osiem kobiet otrzymało chlorambucil lub treosulfan. Epipodofilotoksyny podawano tylko dwóm kobietom, zarówno w grupie kontrolnej. Żaden pacjent nie otrzymał paklitakselu.
Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko wystąpienia białaczki według rodzaju leku alkilującego. Ryzyko wystąpienia białaczki znacznie wzrosło po leczeniu platyną (względne ryzyko, 4,0; 95% przedział ufności, 1,4 do 11,4), ale było znacznie niższe niż ryzyko po leczeniu melfalanem (względne ryzyko, 20,8; 95-procentowy przedział ufności; 68,3) (tabela 3). Wśród pacjentów leczonych zarówno platyną, jak i melfalanem względne ryzyko wystąpienia białaczki wynosiło 31,5 (przedział ufności 95%, 8,9 do 111,1). Zbyt mało kobiet otrzymywało same inne leki alkilujące w celu oddzielnego oszacowania związanego z nimi ryzyka.
Tabela 4. Tabela 4. Ryzyko białaczki według skumulowanej dawki platyny, czasu trwania leczenia i określonego leku. Tabela 4 pokazuje względne ryzyko białaczki według skumulowanej dawki platyny, czasu trwania leczenia i specyficznego czynnika platynowego dla pacjentów, którzy nie otrzymywali melfalanu. Względne ryzyko wystąpienia białaczki po skumulowanej dawce mniejszej niż 500 mg, 500 do 749 mg, 750 do 999 mg i 1000 mg lub więcej platyny wynosiło odpowiednio 1,9, 2,1, 4,1 i 7,6 (P dla trendu <0,001). Wielowymiarowy model, który dostosował skumulowaną ilość cyklofosfamidu i doksorubicyny, nie zapewniał lepszego dopasowania danych (P = 0,66) niż model uwzględniający wyłącznie kategorie skumulowanych dawek platyny. Ryzyko wystąpienia białaczki wzrastało wraz z czasem trwania chemioterapii opartej na platynie, przy względnym ryzyku 7,0 u kobiet leczonych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (P dla trendu = 0,001). Względne ryzyko wystąpienia białaczki wynosiło 3,3 (przedział ufności 95%, 1,1 do 9,4) po schematach opartych na cisplatynie i 6,5 (przedział ufności 95%, 1,2 do 36,6) po schematach opartych na karboplatynie.
Pacjenci, którzy otrzymali radioterapię i chemioterapię na bazie platyny, mieli znacznie wyższe ryzyko wystąpienia białaczki niż ci, którzy otrzymywali samą platynę (P = 0,006) w modelu wieloczynnikowym skorygowanym o łączną ilość leku
[więcej w: amiodaron, cefepim, ambroksol ]
[przypisy: zespół lerichea, bielactwo wrodzone, szczypiący język ]

0 thoughts on “Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika czesc 4”