Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 6 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 6

2 lata ago

215 words

Te wartości procentowe odpowiadały różnicom wynoszącym 36 punktów procentowych (przedział ufności 95%, od 16 do 55) między grupami i 3 oraz 27 punktom procentowym (przedział ufności 95 procent, od 8 do 46) między grupami 2 i 3. Nie było znaczącej różnicy między grupy i 2 w proporcji pacjentów z opóźnionym wymiotowaniem. Proporcje pacjentów z nie więcej niż dwoma epizodami wymiotów opóźnionych wynosiły 98 procent w grupie 1, 93 procent w grupie 2 i 59 procent w grupie 3 (p <0,001 dla porównania między grupą lub 2 i grupą 3). Ocena nudności
Ryc. 2. Rycina 2. Mediana wyników na skali wizualno-analogowej dla nudności w fazie ostrej wymiotnej (dzień 1) i opóźnionej-wymiotnej (dni 2 do 5). Wszystkie grupy otrzymywały granisetron i deksametazon przed otrzymaniem cisplatyny. Ponadto, grupa otrzymywała L-754,030 przed cisplatyną i w dniach 2 do 5; grupa 2 otrzymała L-754,030 przed cisplatyną i placebo w dniach 2 do 5; a grupa 3 otrzymywała placebo przed cisplatyną i w dniach 2 do 5. Skala oceny wizualno-analogowej dla nudności przebiega od 0 mm ( bez nudności ) do 100 mm ( nudności tak złe, jak mogłoby być ). Wartości dla grupy były znacząco różne od wartości dla grupy 3 w dniach od do 5 oraz w dniach od 2 do 5 (P = 0,003 dla obu porównań). Wartości dla grup i 2 były znacząco różne od wartości dla grupy 3 w dniu 2 (P = 0,002 dla grupy względem grupy 3 i P = 0,005 dla grupy 2 w porównaniu do grupy 3).
Tabela 3. Tabela 3. Mediana wyników na skali wizualno-analogowej dla nudności podczas fazy ostrej wymiotnej i fazy opóźnionej. Figura 2 pokazuje medianę w skali wizualno-analogowej dla nudności w czasie, a Tabela 3 podaje te wyniki dla dni do 5, dni 2 do 5 i dnia 2. W dniach od do 5 i dniach 2 do 5, rozkład mdłości był istotnie niższy w grupie niż w grupie 3 (P = 0,003 dla obu porównań). W analizie przeprowadzonej na dzień 2, wyniki nudności w grupach i 2 były istotnie niższe niż w grupie 3 (P = 0,002 dla grupy względem grupy 3 i P = 0,005 dla grupy 2 w porównaniu do grupy 3). Proporcje pacjentów bez nudności lub minimalne nudności w grupach 1, 2 i 3 w dniach od do 5 wynosiły odpowiednio 49 procent, 48 procent i 25 procent (P = 0,02 dla grupy względem grupy 3, a P = 0,03 dla grupy 2 w porównaniu z grupą 3); w dniach od 2 do 5 proporcje wynosiły odpowiednio 51 procent, 48 procent i 24 procent (P = 0,007 dla grupy względem grupy 3 i P = 0,01 dla grupy 2 w porównaniu do grupy 3); w dniu 2 proporcje wyniosły odpowiednio 65 procent, 61 procent i 41 procent (P = 0,03 dla grupy w porównaniu do grupy 3).
Ocena globalnej satysfakcji
Nie było różnicy między grupami leczenia w ocenie satysfakcji globalnej w dniu 2 (mediana dla grup i 2 łącznie i dla grupy 3 wynosiła 100 mm). Mediana ocen w dniu 6 dla globalnego zadowolenia w grupach 1, 2 i 3 wynosiła odpowiednio 100, 98 i 82 mm. Grupy i 2 miały znacznie lepsze oceny niż grupa 3 (P = 0,001 dla grupy w porównaniu z grupą 3 i P = 0,03 dla grupy 2 w porównaniu do grupy 3).
Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Najczęstsze zdarzenia niepożądane kliniczne i laboratoryjne. Wszystkie 159 pacjentów, którzy otrzymali badany lek, zostało włączonych do analizy bezpieczeństwa
[przypisy: hurtownia portfeli, dekstrometorfan, Białkomocz ]
[patrz też: objaw lasegue a, ospamox opinie, kaszel krtaniowy u dziecka ]

0 thoughts on “Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 6”