Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 5 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 5

2 lata ago

162 words

Trzy inne osoby w grupie zostały wyłączone z analizy fazy opóźnionego wymiotów; wszyscy trzej wycofali się z badania i nie dostarczyli danych na temat wymiotów w fazie opóźnionego wymiotów, jeden z powodu niezdolności do połknięcia pigułek i dwóch z powodu braku skuteczności w ostrej fazie. Dwóch pacjentów w grupie 3 otrzymywało glukokortykoidy podczas badania z powodów innych niż leki ratunkowe, ale włączono je do analizy skuteczności. Podstawowa charakterystyka pacjentów przypisanych do trzech grup leczenia była podobna (Tabela 1). Zapobieganie wymiotom
Ryc. 1. Ryc. 1. Procent pacjentów bez wymiotów w fazie ostrej wymiotnej (dzień 1) i opóźnionej wymianie (dni 2 do 5). Słupki wskazują 95-procentowe przedziały ufności. Wszystkie grupy otrzymywały granisetron i deksametazon przed otrzymaniem cisplatyny. Ponadto, grupa otrzymywała L-754,030 przed cisplatyną i w dniach 2 do 5; grupa 2 otrzymała L-754,030 przed cisplatyną i placebo w dniach 2 do 5; a grupa 3 otrzymywała placebo przed cisplatyną i w dniach od 2 do 5. Gwiazdki wskazują P <0,001 dla porównań z grupą 3.
W okresie ostrego wymiotów leczenie, które najlepiej zapobiegało wymiotom, było potrójną terapią za pomocą granisetronu, deksametazonu i L-754,030 (grupy i 2). Odsetek pacjentów, którzy nie wymiotowali, był istotnie wyższy w grupie (93 procent), grupie 2 (94 procent), w grupach i 2 łącznie (93 procent) niż w grupie 3, którzy otrzymali standardowe leczenie granisetronem i deksametazon (67 procent, p <0,001 dla porównania pomiędzy grupami i 2 w połączeniu i grupą 3) (Figura 1). Różnica w proporcjach pacjentów bez wymiotów między grupami i 2 w połączeniu i grupą 3 wynosiła 26 punktów procentowych (95 procent przedziału ufności, 12 do 43).
Odsetek pacjentów, którzy nie mieli wymiotów i którzy nie wymagali leczenia ratunkowego w grupie (77 procent), grupie 2 (83 procent) i grupach i 2 łącznie (80 procent) był wyższy niż w grupie 3 (57 procent , P = 0,004 dla porównania pomiędzy grupami i 2 łącznie i grupą 3). Różnica między grupami i 2 w połączeniu i grupą 3 w stosunku do pacjentów, którzy nie mieli wymiotów i którzy nie wymagali leczenia ratunkowego, wynosiła 23 punkty procentowe (95 procent przedziału ufności, 7 do 40).
Tabela 2. Tabela 2. Częstotliwość epizodów wymiotów podczas fazy opóźnionej-wymijania (dni 2 do 5). W okresie opóźnionej wymioty najlepiej zapobiegać wymiotom u pacjentów, którzy otrzymali L-754,030 (grupy i 2). Zapobieganie opóźnionemu wymiotowaniu w grupach i 2 było istotnie lepsze niż w grupie 3, w której podawano placebo zarówno w fazie ostrej, jak i opóźnionej wymianie (proporcje pacjentów bez opóźnionego wymiotowania w grupach 1, 2 i 3 wyniosły odpowiednio 82%, 78% i 33%, p <0,001 dla porównania między grupą lub 2 a grupą 3) (rys. i tabela 2). Różnica między grupami i 3 w stosunku do pacjentów, którzy nie wymiotowali, wynosiła 49 punktów procentowych (przedział ufności 95%, 30 do 67); między grupami 2 i 3, różnica wynosiła 45 punktów procentowych (przedział ufności 95%, od 26 do 62).
Istniały również istotne różnice między grupami otrzymującymi L-754,030 i grupą placebo w proporcji pacjentów, którzy nie mieli wymiotów i nie wymagali terapii ratunkowej w fazie opóźnionego wymiotów (52 procent, 43 procent i 16 procent w grupach 1). Odpowiednio 2, 3 i 3, P <0,001 dla porównania pomiędzy grupami i 3 oraz P = 0,003 dla porównania między grupami 2 i 3) (Tabela 2) [więcej w: chloramfenikol, ambroksol, Leukocyturia ] [więcej w: alergolog kłodzko, olx kłobuck, komórki reed sternberga ]

0 thoughts on “Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 ad 5”