Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
pck 2 rzeszów ad 8 – Ubrania Medyczne
Skip to content

pck 2 rzeszów ad 8

2 lata ago

247 words

Kryteria ACR 50 zostały spełnione odpowiednio u 39% i 3% pacjentów w obu grupach. Kryteria ACR 70 (zaproponowane przez FDA jako kryteria dla głównej odpowiedzi klinicznej) zostały spełnione przez 15 procent grupy etanercept plus metotreksat i żadnej z grupy placebo plus metotreksat. Z wyjątkiem reakcji w miejscu wstrzyknięcia w grupie etanercept-plus-metotreksat, nie stwierdzono istotnych różnic między grupami leczonymi pod względem częstości występowania lub typów zgłaszanych działań niepożądanych, w tym tych charakterystycznych dla leczenia metotreksatem. Ponadto zdarzenia niepożądane obserwowane w tym badaniu były podobne do obserwowanych w przypadku samego metotreksatu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.21,22 W szczególności, działania niepożądane ze strony żołądka i jelit, efekty hematologiczne i bóle głowy nie zostały zwiększone przez dodanie etanerceptu.
Połączenie metotreksatu z etanerceptem jest nową terapią reumatoidalnego zapalenia stawów. W badaniu długoterminowym23 wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania etanerceptu przez ponad 18 miesięcy. Kontynuujemy obserwację pacjentów w tym badaniu w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności kombinacji etanercept plus metotreksat. W innym badaniu porównuje się obecnie etanercept z metotreksatem, a na podstawie tych wyników cenne byłoby dodatkowe badanie porównujące etanercept z etanerceptem i metotreksatem. Połączenie etanerceptu i metotreksatu oferuje obiecującą nową alternatywę dla pacjentów, u których utrzymuje się czynne reumatoidalne zapalenie stawów pomimo leczenia metotreksatem.
[patrz też: Leukocyturia, bromazepam, Mimośród ]
[przypisy: objaw lasegue a, ospamox opinie, kaszel krtaniowy u dziecka ]

0 thoughts on “pck 2 rzeszów ad 8”