Skip to content

pck 2 rzeszów ad 6

2 lata ago

509 words

U większości pacjentów wystąpiło pięć lub mniej reakcji w miejscu wstrzyknięcia podczas 24-tygodniowego badania. Różnica między grupami leczonymi w odsetku pacjentów z reakcjami w miejscu wstrzyknięcia nie wpłynęła prawdopodobnie na wynik badania, ponieważ wskaźniki odpowiedzi pacjentów leczonych etanerceptem, u których wystąpiły reakcje w miejscu wstrzyknięcia, nie różniły się od tych u pacjentów leczonych etanerceptem, u których nie wystąpiły reakcje (odpowiednio 72% i 71% spełniało kryteria ACR 20 po 24 tygodniach). Infekcja była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym ogólnie, ale nie było znaczących różnic między grupami w częstości występowania lub rodzajach infekcji. Około jedna trzecia zakażeń w obu grupach to infekcje górnych dróg oddechowych (przeziębienia) lub zapalenie zatok. Żaden pacjent nie zmarł podczas badania lub w ciągu 30 dni po otrzymaniu ostatniej dawki badanego leku. Dwóch pacjentów w każdej grupie leczonej było hospitalizowanych podczas badania. W grupie placebo plus metotreksat jeden pacjent miał zawał mięśnia sercowego i przerwał badanie, a jeden pacjent przebywał w szpitalu z powodu wrzodu żołądka z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. W grupie etanercept-plus-metotreksat jeden pacjent wycofał się z badania przed poddaniem się zabiegowi chirurgicznemu, aby złagodzić ból brzucha (z powodu przepukliny po wcześniejszej operacji) i intertrigo (z powodu dużego brzusznego panniculusa). Po operacji pacjent był dwukrotnie hospitalizowany z powodu infekcji w miejscu nacięcia. Inny pacjent, który otrzymał etanercept i metotreksat, został przyjęty do szpitala z powodu idiopatycznego zapalenia trzustki, które było leczone objawowo i ustępowało samoistnie, bez przerywania leczenia etanerceptem i metotreksatem.
Większość nieprawidłowości laboratoryjnych w obu grupach była łagodna; poważniejsze nieprawidłowości laboratoryjne obejmowały limfocytopenię (mniej niż 500 komórek na milimetr sześcienny) u dwóch pacjentów z każdej grupy, hiponatremię (116 do 124 mmol sodu na litr) u jednego pacjenta otrzymującego placebo plus metotreksat i niedokrwistość (mniej niż 6,5 g hemoglobiny na decylitr) w następstwie krwawienia z przewodu pokarmowego u innego pacjenta otrzymującego placebo z metotreksatem. W grupie etanercept plus metotreksat nie stwierdzono innych poważnych nieprawidłowości laboratoryjnych.
Nieneutralizujące przeciwciała przeciwko etanerceptowi wykryto tylko u jednego pacjenta podczas badania, w 24-tygodniowej ocenie pacjenta w grupie etanercept plus metotreksat. Ten pacjent miał szybką i trwałą odpowiedź na leczenie, z 84 procentową redukcją liczby czułych stawów i 100 procentową redukcją liczby spuchniętych stawów do 24. tygodnia. Ten pacjent nie miał żadnych reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub innych niepożądanych zdarzeń.
Przed otrzymaniem badanych leków, z 30 pacjentów przypisanych do placebo plus metotreksat (3 procent) i 4 z 59 pacjentów przypisanych do etanercept plus metotreksat (7 procent) miało pozytywne wyniki w testach na przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA. Po 24 tygodniach lub podczas ostatniej wizyty przed odstawieniem jeden dodatkowy pacjent przydzielony do placebo z metotreksatem i czterema dodatkowymi pacjentami przypisanymi do etanercept plus metotreksat miał pozytywny wynik testu na przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA.
[podobne: klimakterium, dronedaron, belimumab ]
[hasła pokrewne: czy sepsa jest zaraźliwa, wędzidełko wargi górnej, tabletka wczesnoporonna bez recepty ]

0 thoughts on “pck 2 rzeszów ad 6”