Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
operacja plastyczna nosa bydgoszcz – Ubrania Medyczne
Skip to content

operacja plastyczna nosa bydgoszcz

2 lata ago

61 words

Warto zauważyć, że poddane obróbce próbki miały znacznie więcej mutacji subklonalnych niż guzy pierwotne (P = 7 × 10 <4, Figura 2A i Tabela Uzupełniająca 11). Pomimo ich braku z bazy danych COSMIC, nie mogliśmy wykluczyć, że mutacje te mogą przynosić wzrost korzyści dla subklonów, które mogą ostatecznie przyczyniać się do nawracającej lub opornej choroby. Bez względu na to, mutacje te raczej nie będą stanowiły skutecznych celów terapeutycznych z góry, z uwagi na ich brak w przeważającej populacji nowotworów. Ryc. 3Regualne RT mają więcej mutacji niż guzy pierwotne. (A) Tablica SNP złożona z 2 dopasowanych par nowotworowych / normalnych z nawrotowych guzów ujawnia aneuploidalną próbkę guza (09-044). Niebieski oznacza delecję; czerwony oznacza amplifikację; a zielony oznacza LOH z kopią neutralną. (B) Współczynnik mutacji w nawracających RT jest znacznie wyższy (* P <0,005) niż w pierwotnych próbkach RT. (C) Podczas gdy próbki pierwotne miały większą proporcję przejść C. T, powtarzające się próbki miały większą proporcję transwersji C. A i A. T. Wskazano na istotne różnice pomiędzy próbkami pierwotnymi i nawrotowymi. * P <0,05, ** P <0,005, *** P <10. 5. (D) Próbki nawracające mają znacznie więcej transwersji niż próbki pierwotne (P <0,0005). Profil mutacji był również odmienny w próbkach powtarzających się, ponieważ zawierał znacznie zmniejszony udział przejść C. T (P <10. 5, 2-procentowy test z) i zwiększone proporcje A. T (P <0,05) i C Przekroje A (P <0,005) (Figura 3C). Ogólnie rzecz biorąc, nawracające nowotwory miały większy procent transwersji (P <10 <4, Figura 3D i dodatkowa figura 2). Częściowo, w oparciu o dużą liczbę mutacji powszechnie występujących w nowotworach, zmiany genetyczne, które wpływają na liczne geny kodujące białka, są zazwyczaj uważane za podstawowy wymóg rozwoju raka. Stwierdzenie, że SMARCB1 jest jedynym genem, który mutuje wielokrotnie z dużą częstotliwością w wyjątkowo agresywnych i letalnych RT, aw niektórych przypadkach może być jedynym zmutowanym genem, skłania do postawienia podstawowych pytań: co stanowi skrajną niedostatek mutacji i jak dane te mogą być pogodzić się z obecnymi modelami raka, które szacują, że 5 do 15 mutacji napędowych jest wymaganych do onkogenezy (12). Rozważyliśmy 4 możliwe wyjaśnienia. Po pierwsze, ponieważ mamy tylko sekwencjonowany DNA exome, nie możemy wykluczyć istnienia mutacji w niekodujących częściach genomu, takich jak niekodujące RNA lub elementy regulatorowe lub mutacje w obszarach o małym zasięgu. Co więcej, nie możemy wykluczyć zrównoważonych translokacji lub inwersji, chociaż nie są one charakterystyczne dla RT przez kariotyp (13). Niemniej jednak zdarzenia okultystyczne mogą współpracować ze stratą SMARCB1 [więcej w: ospamox opinie, mirystycyna, orungal opinie ]

0 thoughts on “operacja plastyczna nosa bydgoszcz”