Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Kontrolowana próba rehabilitacji po transplantacji serca ad – Ubrania Medyczne
Skip to content

Kontrolowana próba rehabilitacji po transplantacji serca ad

2 lata ago

527 words

Dlatego przeprowadziliśmy randomizowane, prospektywne badanie w celu oceny wpływu treningu wysiłkowego przeprowadzonego w programie rehabilitacji kardiologicznej na pomiary zdolności fizycznej pracy oraz czynności dnia codziennego wśród pacjentów, którzy przeszli transplantację serca. Metody
Pacjenci
Trzydziestu sześciu kolejnych pacjentów przeszło transplantację serca techniką mankietów śródręcznych w okresie od sierpnia 1992 r. Do czerwca 1993 r. Dziewięciu pacjentów nie uczestniczyło w badaniu; pięciu pacjentów miało liczne ograniczenia medyczne po długiej hospitalizacji, a czterech pacjentów odmówiło udziału. W ciągu dwóch tygodni po transplantacji uzyskano świadomą zgodę od pozostałych 27 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni (przez wybór zamkniętych kopert) do grupy, która uczestniczyła w programie ćwiczeń w ambulatoryjnym ośrodku rehabilitacji kardiologicznej (grupa ćwiczeń, 14 pacjentów) lub do grupy kontrolnej (13 pacjentów). Grupa kontrolna otrzymała pisemne wytyczne dotyczące ćwiczeń, ale nie uczestniczyła w formalnych, nadzorowanych sesjach ćwiczeń po wypisaniu ze szpitala.
Wszyscy pacjenci byli leczeni immunosupresją trzech leków, w tym cyklosporyną, azatiopryną i prednizonem. Dawkowanie prednizonu początkowo wynosiło mg na kilogram masy ciała na dzień, podawane w podzielonych dawkach i stopniowo zmniejszało się do 0,1 mg na kilogram dziennie przez sześć miesięcy po transplantacji. Epizody odrzucania serca były leczone doustną dawką prednizonu i następnie stożkowymi dawkami oraz, w przypadku klinicznie ciężkiego odrzucenia, mysim monoklonalnym przeciwciałem OKT3 (muromonab-CD3). Rejestrowano epizody odrzucenia i zakażenia, a ciśnienie krwi, czynność nerek i przyrost masy ciała oceniano w obu grupach pacjentów podczas badania. Czynność serca oceniano za pomocą echokardiografii i cewnikowania prawej komory na linii podstawowej i podczas sześciomiesięcznego badania kontrolnego.
Program ćwiczeń
W momencie wejścia w zorganizowany, sześciomiesięczny program ćwiczeń rehabilitacyjnych, pacjenci w grupie ćwiczeń byli oceniani przez fizjoterapeutę pod względem ogólnej siły mięśni, elastyczności stawów i wytrzymałości tlenowej. Na podstawie tych ustaleń terapeuta opracował nadzorowany program ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Ćwiczenia wzmacniające składały się głównie z działań oporowych o zamkniętym łańcuchu (np. Mostkowanie [podnoszenie bioder z ugiętymi kolanami w pozycji leżącej], pół-przysiady i podnoszenie palców) i ćwiczenia brzucha (zwijanie się i przechyłów miednicy). Ćwiczenia elastyczności, które podkreślały ekspansję klatki piersiowej i ruchliwość klatki piersiowej, obejmowały odcinki boczne, skręcenia tułowia, ściskanie łopatki i naramienniki. Ćwiczenia aerobowe polegały na chodzeniu po zmotoryzowanej bieżni lub pedałowaniu na ergometrze rowerowym (Cybex, Ronkonkoma, NY), a także ruchach ramion na ergometrze (Cybex). Czas trwania i intensywność sesji ćwiczeń aerobowych zwiększono, aby spełnić tolerancję pacjenta, z celem co najmniej 30 minut ciągłego wysiłku przy umiarkowanej intensywności.
Pacjenci początkowo odwiedzali kliniki rehabilitacji kardiologicznej od jednego do trzech razy w tygodniu (niektórzy nie mogli uczestniczyć częściej niż raz w tygodniu z powodu trudności w transporcie) i otrzymywali szczegółowe instrukcje dotyczące ćwiczeń w domu
[przypisy: Białkomocz, paraparezadisulfiram, chloramfenikol ]
[podobne: parapareza, escapelle skuteczność, orungal opinie ]

0 thoughts on “Kontrolowana próba rehabilitacji po transplantacji serca ad”