Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
kłodzko alergolog – Ubrania Medyczne
Skip to content

kłodzko alergolog

2 lata ago

538 words

W dalszym poparciu naszej hipotezy wykazano, że ekspresja PML wspomaga wypełnianie światła w modelu 3D raka sutka in vitro. W nowotworach gruczołowych komórki nowotworowe są wypierane ze swoich normalnych nisz matrycowych we wczesnych stadiach powstawania nowotworu, gdy proliferują do światła pustych struktur gruczołowych. Wypełnianie przestrzeni światła jest jedną z cech wczesnej nowotworzenia; stąd uważa się, że zdarzenia protoonkogenne, takie jak ERBB2, pozwalają przezwyciężyć stres metaboliczny i odpowiedź śmierci komórkowej wywołaną przez utratę przywiązania poprzez odzyskanie metabolicznej homeostazy (10). Fakt, że PML, ustalony supresor guza, może fenokopować ERBB2 w tych eksperymentalnych ustawieniach, sam jest nieoczekiwany i warty uwagi. Należy jednak zauważyć, że zwiększona aktywność metaboliczna i energetyczna obserwowana w komórkach z nadekspresją PML poddawanych stresowi metabolicznemu może również nadawać sprawność komórkową i przeżycie komórkom nowotworowym w innych warunkach. Co ważne, nasza analiza w próbkach ludzkiego raka piersi dostarcza mocnych dowodów zgodnie z tą nieprzewidzianą rolą PML w biologii raka piersi. Po pierwsze, wykazaliśmy, że nadekspresja PML dominuje w podtypach raka piersi TNBC i podstawach (Figura 6, suplementacja na figurze 5 i odn. 65). Stwierdziliśmy również, że regulacja w górę PML w komórkach nowotworowych jest skorelowana z obserwowaną w próbkach mRNA. Warto jednak zauważyć, że inne czynniki mogą pośredniczyć w regulacji PML, w tym stresie oksydacyjnym (66) i nieprawidłowym tłumaczeniu PML (58). Ponadto nadekspresja PML koreluje z mutacją Tp53. To odkrycie jest szczególnie intrygujące, ponieważ pokazuje, że w tych nowotworach nadekspresja PML jest oddzielona od jej zdolności do aktywacji programu supresyjnego guza p53 (5, 64). Tak więc, rozłączanie zależnych od p53 aktywności PML-zależnych od nowotworu aktywności z jego roli metabolicznej sprzyjającej nowotworowi może zapewnić opisaną tu korzyść selektywną. Wreszcie, ekspresja PML jest związana ze zmniejszonym przeżyciem bez choroby, a także z sygnaturą złego rokowania (60). Ocena stanu PML może stanowić przydatny marker prognostyczny w raku piersi. Ocena immunohistochemiczna stanu PML jest niedrogą i precyzyjną metodologią, którą skutecznie i rutynowo ustalono jako podejście diagnostyczne w ostrej białaczce promielocytowej (67), a zatem można ją łatwo przetłumaczyć na inne typy nowotworów. Co więcej, na podstawie naszych danych, kierowanie PML może zaoferować nowy sposób leczenia raka piersi. PML może być farmakologicznie ukierunkowany poprzez zastosowanie ATO, dobrze tolerowanego leku, który był szeroko stosowany w leczeniu białaczki (68) i jest wysoce skuteczny w promowaniu degradacji PML przy niskich dawkach. Na podstawie naszych wyników wysunięto hipotezę, że celowanie w PML i FAO w zaawansowanym TNBC z kombinacjami ATO i terapii celowanych może stanowić nową terapeutyczną drogę w leczeniu tej śmiertelnej choroby. Metody Kultura komórkowa. Wszystkie MEF wytworzono z zarodków w dniu 13.5 rozwoju (E13.5). Zastosowano MEF wczesnego pasażowania (P2P5) lub MEFs transformowany RasE1A. ATO (Sigma-Aldrich) przygotowano w stężeniu 0,1 moll. w NaOH, a następnie rozcieńczono do mmol. w PBS. Palmitynian, karnitynę, etomoksir, L165,041 (Sigma-Aldrich), GW6471 (Tocris) i Wy14643 (Enzo Life Sciences) przygotowano w DMSO (palmitynian, L165,041, Wy14643) i H2O (karnityna i etomoksir). Transfekcje przeprowadzono za pomocą Effectene podążając za producentami. instrukcje. Wszystkie eksperymenty z nadekspresją PML przeprowadzono przez transfekcję lub transdukcję izoformy PML-IV. Zakażenia retrowirusowe przeprowadzono zgodnie z wcześniejszym opisem (69).
[patrz też: orungal opinie, dermatolog rawicz, alergolog kłodzko ]

0 thoughts on “kłodzko alergolog”