Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
eeg bf – Ubrania Medyczne
Skip to content
2 lata ago

569 words

Kofaktor transkrypcyjny, PGC1A, odgrywa kluczową rolę w regulacji FAO (36, 37). Co ciekawe, PML promuje aktywność regulatorów PGC1A, takich jak SIRT1, z PML-NB (35). PGC1A, po aktywacji, promuje program transkrypcji FAO jako część kompleksu PPAR (24, 37. 41). Immunofluorescencja i obrazowanie konfokalne ujawniły, że część PGC1A znajduje się w PML-NB (dodatkowa Figura 2, D. F). PGC1A jest zlokalizowany w jądrze i wykazuje dyfuzyjny i mikroskopijny wzór; jednak wykazano, że koekspresja jego acetylotransferazy, GCN5, przenosi PGC1A do jeszcze niezidentyfikowanych struktur podnuklearnych (42, 43). Uderzające, potrójne badanie immunofluorescencyjne i obrazowanie z użyciem mikroskopii konfokalnej ujawniły, że przy koekspresji PML, PGC1A i GCN5, te 3 białka silnie kolokalizowały (Suplementalna Figura 2, D. F) i fizycznie oddziałują wzajemnie (Suplementalna Figura 2G). Następnie oceniliśmy wpływ PML na funkcję PGC1A. Aktywność PGC1A reguluje GCN5 i SIRT1, które odpowiednio acetylowane i deacetylowane PGC1A w co najmniej 13 resztach lizyny (42, 44, 45). Deacetylacja PGC1A powoduje jego aktywację (42, 44, 45). Warto zauważyć, że ekspresja PML zmniejszała acetylowaną frakcję PGC1A w immunoprecypitatach Flag-PGC1A (Figura 3C), tym samym czyniąc PGC1A aktywnym. GCN5 jest wymagany do acetylacji PGC1A, podczas gdy SIRT1 jest główną deacetylazą tego białka. W celu zdefiniowania udziału PML w tej sieci regulacyjnej, zastosowaliśmy selektywny inhibitor farmakologiczny SIRT1, EX527 (46). Inhibicja SIRT1, od 3 godzin do 24 godzin, drastycznie zwiększała poziomy acetylacji PGC1A, podczas gdy w obecności nadekspresji PML, efekt ten był minimalny (około 50% wpływ PML w obecności inhibitora SIRT1; Figura 3D i dodatkowa postać 2H ), zgodnie z faktem, że nie zaobserwowaliśmy silnej kolokalizacji wśród SIRT1, PGC1A i PML (dodatkowa Figura 2I). Podsumowując, nasze dane ujawniają wcześniej niezidentyfikowaną funkcję PML w sercu FAO jako gracza w regulacji acetylacji PGC1A i aktywacji sygnalizacji PPAR. PML zapewnia wybiórczą przewagę komórkom raka piersi poddanym stresowi metabolicznemu. Na podstawie naszych danych postawiliśmy hipotezę, że PML, poprzez promowanie FAO, może zapewnić selektywną przewagę komórkom nowotworowym, pozwalając im na utrzymanie energetycznej homeostazy po opuszczeniu ich naturalnej niszy. Aby przetestować ten pogląd, mamy stabilną nadekspresję PML w linii komórkowej nabłonka sutka, MCF10A (Figura 4A), którą wcześniej scharakteryzowano i zastosowano do tego typu analizy (10). Zgodnie z naszymi wynikami, nadekspresja PML zwiększała FAO w oderwanych komórkach MCF10A (Figura 4B). Ponadto nadekspresja PML zwiększała poziomy ATP w warunkach odrywania (Figura 4C). Co uderzające, zwiększona produkcja FAO i ATP w komórkach z nadekspresją PML koreluje ze znaczącym hamowaniem anoikis indukowanym przez utratę przywiązania (Figura 4D i Suplementowa Figura 3, A i B), sugerując, że aktywność metaboliczna PML w FAO służy jako prosowód wskazówka w komórkach raka piersi. Figura 4 Ekspresja PML promuje wytwarzanie FAO, ATP i przeżycie komórek w komórkach MCF10A. (A) Reprezentatywny Western blot pokazujący ekspresję Flag-PMLIV przez przeciwciało anty-Flag w komórkach MCF10A zakażonych pustym (retrowirusowym wektorem pBABE) lub eksprymującym PMLIV (pBABE-Flag-PML). (Bd D) FAO (24 godziny, B), poziomy ATP (C) i aktywność kaspazy (D) we wskazanych punktach czasowych w oddzielonych komórkach MCF10A od A. Tak więc, nasze dane sugerują, że przekazywanie sygnału przez PPAR i FAO zapewnia przetrwanie. korzyści dla komórek raka piersi po utracie przywiązania. Jednak wcześniejsze dane dotyczące funkcji PPARA w raku piersi były kontrowersyjne
[patrz też: lux medica szczecin, olx kłobuck, alergolog kłodzko ]

0 thoughts on “eeg bf”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty zębów Kraków[…]