Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 8 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 8

2 lata ago

528 words

Jeżeli czynniki te odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu śmiertelności, nasze wyniki sugerują, że są one bardziej związane ze stosowaniem aspiryny i beta-blokerów niż ze szczególnymi cechami szpitali i lekarzy rozważanych w tej analizie. Występowały znaczne różnice w 30-dniowej śmiertelności oraz w stosowaniu aspiryny i beta-blokerów nawet wśród najlepiej ocenianych szpitali. Kilka podobnie wyposażonych i nie wyposażonych w podobny sposób szpitali działało tak samo dobrze lub lepiej niż niektóre z najwyżej ocenianych instytucji. Wśród idealnych kandydatów na terapię, którzy zostali przyjęci do najlepiej ocenianych szpitali, 3,8 procent nie otrzymywało aspiryny, 25,0 procent nie otrzymywało beta-blokerów, a 39,0 procent nie otrzymywało terapii reperfuzyjnej, wskazując obszary wymagające poprawy nawet wśród najlepszych szpitali .
Niższa 30-dniowa umieralność w najlepszych szpitalach nie jest całkowicie nieoczekiwana, ponieważ śmiertelność wewnątrzszpitalna była jednym z czynników używanych do ustalenia rankingów szpitali. Istnieje jednak kilka powodów, dla których szpitale o najwyższym rankingu niekoniecznie miały zagwarantowaną najniższą śmiertelność wśród pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Dane wykorzystane do określenia najbardziej rozpoznanych szpitali w kardiologii obejmowały zgony z wszystkich diagnoz kardiologicznych, a nie tylko ostre zawał mięśnia sercowego. Ponadto, śmiertelność zastosowana w badaniu została skorygowana o ryzyko na podstawie danych administracyjnych, a nie klinicznych miar nasilenia ostrego zawału mięśnia sercowego. Ostatecznie, wynik był tylko jednym z trzech składników stosowanych do określenia ogólnego wyniku dla każdego szpitala. .
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, nasza zdolność do identyfikowania przeciwwskazań do terapii stosowanych jako wskaźniki jakości i do dostosowywania się do różnic w nasileniu klinicznym była ograniczona przez informacje udokumentowane na kartach medycznych. Różnice w nasileniu choroby pomiędzy kategoriami szpitalnymi mogły świadczyć o lepszych wynikach obserwowanych w szpitalach o najwyższym rankingu. Ponieważ jednak udowodniono, że MMPS jest silniejszym modelem prognostycznym niż APACHE II – który sam w sobie jest silnym predyktorem krótkoterminowej śmiertelności wśród pacjentów na oddziałach intensywnej terapii24 – jest mało prawdopodobne, aby niższą śmiertelność w najlepiej ocenianych szpitalach można było uzyskać wyjaśnione w całości przez różnice w klinicznej dotkliwości stanów pacjentów.
Po drugie, możliwe jest, że osłabienie przewagi przeżycia związanej z przyjęciem do szpitali o najwyższym rankingu po zastosowaniu aspiryny i beta-blokerów do modelu regresji mogło wynikać z faktu, że pacjenci otrzymujący te terapie mieli mniej ciężkie choroby. Jednakże, włączając zmienne wskazujące, czy pacjenci byli kandydatami na aspirynę, beta-bloker i terapię reperfuzyjną w modelu stratyfikacji ryzyka, ograniczyliśmy ten efekt do różnic w nasileniu choroby w kategoriach kandydatów na terapię i non -andidatów.
Na koniec skupiliśmy się na śmiertelności jako miary wyników. Nie ocenialiśmy innych ważnych wyników w różnych grupach szpitali, takich jak stan funkcjonalny czy zadowolenie pacjentów.
Chociaż nasze badanie pokazuje Najlepsze amerykańskie szpitale w korzystnym świetle, niekoniecznie potwierdza ono metodę rankingu używaną do generowania tej listy
[hasła pokrewne: Białkomocz, Leukocyturia, anastrozol ]
[więcej w: alergolog kłodzko, olx kłobuck, komórki reed sternberga ]

0 thoughts on “Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 8”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta pudełkowa wrocław[…]

  2. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet stomatologiczny zielona góra[…]