Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 6 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 6

2 lata ago

330 words

Wiele podobnie wyposażonych i nie wyposażonych w podobny sposób szpitali miało 30-dniową śmiertelność niższą niż mediana dla szpitali o najwyższym rankingu. Wskaźniki jakości leczenia
Najwyżej ocenione szpitale miały mniej więcej taki sam odsetek pacjentów, którzy byli kandydatami do terapii beta-blokerami, podobnie jak inne szpitale i nieco mniejszy odsetek idealnych kandydatów do leczenia i reperfuzji za pomocą kwasu acetylosalicylowego (Tabela 3). Znacznie wyższy odsetek idealnych kandydatów otrzymywał aspirynę i leki beta-adrenolityczne w najlepiej ocenianych szpitalach niż w innych szpitalach. Ogólnie rzecz biorąc, mniej idealnych kandydatów do reperfuzji, którzy zostali przyjęci do najlepiej ocenianych szpitali, uległo reperfuzji (61,0 procent), niż miało to miejsce w przypadku podobnie wyposażonych szpitali (70,7 procent) i szpitali o podobnym wyposażeniu (65,6 procent). Różnica ta wynikała przede wszystkim z mniejszej częstości stosowania leków trombolitycznych.
Częstość stosowania aspiryny i beta-blokerów różniła się znacznie w poszczególnych szpitalach w ramach trzech kategorii. Wśród szpitali z co najmniej 30 idealnymi kandydatami do terapii odsetek stosowania kwasu acetylenowego wynosił od 87,2 do 100 procent (mediana, 96,9 procent) wśród szpitali o najwyższym rankingu, od 54,5 procent do 100 procent (mediana, 89,2 procent), podobnie wyposażone szpitale i od 37,2 do 100 procent (mediana, 85,5 procent) wśród szpitali o podobnym wyposażeniu. Odsetek idealnych kandydatów otrzymujących beta-blokery wynosił od 51,2% do 93,6% (mediana, 76,2%) w szpitalach o najwyższym rankingu, od 22,0% do 97,3% (mediana, 63,3%) w szpitalach o podobnym wyposażeniu, a od 15,6% do 97,2 proc. (Mediana, 65,5 proc.) W szpitalach nieposiadających podobnego wyposażenia. Wiele podobnie wyposażonych szpitali i szpitali o podobnym wyposażeniu wykonywało równie dobrze lub lepiej niż szpitale o najwyższej randze pod względem stosowania aspiryny i beta-blokerów. Ponieważ kilka szpitali miało 30 lub więcej idealnych kandydatów do leczenia trombolitycznego lub pierwotnej angioplastyki, leczenie reperfuzyjne nie było oceniane.
Analiza wieloczynnikowa
Tabela 4. Tabela 4. Związek pomiędzy przyjęciem do szpitala najwyższej klasy a 30-dniową śmiertelnością. W modelu nieskorygowanym przyjęcie do szpitala z najwyższą oceną wiązało się z niższą umieralnością na 30 dni (iloraz szans, 0,76, przedział ufności 95%, 0,69 do 0,84, p <0,001) (tabela 4). Ta korzyść związana z przeżyciem utrzymywała się po dostosowaniu do cech demograficznych pacjentów i nasilenia choroby. Po dodaniu wskaźników jakości leczenia do modelu, przewaga przeżycia związana z przyjęciem do szpitala o najwyższym rankingu stała się słabsza i nieistotna statystycznie (iloraz szans, 0,92, przedział ufności 95%, 0,82 do 1,04, P = 0,20), sugerując, że część niższej śmiertelności związanej ze szpitalami o najwyższym rankingu wynika z większego stosowania aspiryny i beta-blokerów. Dostosowanie się do terapii okazało się wyjaśniać więcej związku między przyjęciem do szpitala o najwyższej randze a umieralnością niż charakterystyka szpitala i lekarza. Model, który zawierał charakterystykę szpitala i lekarza, oprócz wskaźników jakości dawał wyniki, które były niemal identyczne jak te bez cech szpitalnych i lekarzy. [więcej w: klimakterium, Mimośród, celiprolol ] [podobne: zespół lerichea, bielactwo wrodzone, szczypiący język ]

0 thoughts on “Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad 6”