Skip to content

Rozdzielone po urodzeniu

3 tygodnie ago

137 words

Skaningowa mikroskopia elektronowa oczyszczonej melaniny z Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans wytwarza oksydazę fenolową (lakkazę), która może syntetyzować melaninę z różnych substratów. Kliniczny izolat C. neoformans hodowano w obecności lewodopy, a następnie traktowano detergentem i chlorowodorem w celu wyizolowania duchów melaniny z komórek drożdży.1 Cząstki melaniny badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ryc. pokazuje obraz dwóch duchów kryptokokowej melaniny . Górna komórka pączkuje. Uważamy, że rysunek pokazuje uderzające podobieństwo do gumowej kaczki.
Joshua D. Nosanchuk, MD
Arturo Casadevall, MD, Ph.D.
Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY 10461
Odniesienie1. Wang Y, Aisen P, Casadevall A. Melanin, duchy melaniny i kompozycja melaniny w Cryptococcus neoformans. Infect Immun 1996; 64: 2420-2424
Web of Science MedlineGoogle Scholar
[więcej w: buprenorfina, hurtownia portfeli, klimakterium ]
[hasła pokrewne: oparzenia pierwsza pomoc, operacja kręgosłupa szyjnego, opiekun osoby starszej ]