Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
pck 2 rzeszów czesc 4 – Ubrania Medyczne
Skip to content

pck 2 rzeszów czesc 4

2 lata ago

459 words

Dokładny test Fishera (dwustronny) wykorzystano dla wskaźników odpowiedzi zgodnie z ACR 70 i danych dotyczących bezpieczeństwa. W odniesieniu do miar reakcji ACR pacjenci, którzy wycofali się z badania, uważali, że nie mieli odpowiedzi we wszystkich punktach po odstawieniu, niezależnie od odpowiedzi klinicznej. W przypadku indywidualnych pomiarów (czułe i opuchnięte stawy oraz oceny ogólne), ostatnia obserwacja została wykorzystana w analizie, jeśli pacjent wycofał się. Pacjenci otrzymujący dostawowe zastrzyki kortykosteroidów podczas badania byli liczeni jako posiadający lub nie posiadający odpowiedzi zgodnie z ich ogólną oceną, ale wstrzyknięte stawy lub stawy były liczone jako tkliwe i spuchnięte do końca badania. Pacjenci, którzy otrzymywali zwiększone dawki doustnych kortykosteroidów, uważali, że nie mieli odpowiedzi w każdym punkcie czasowym po wzroście. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka demograficzna i kliniczna badanych pacjentów. Podstawowe dane demograficzne i kliniczne pacjentów podsumowano w Tabeli 1. Zapisano 14 mężczyzn i 75 kobiet. Średni wiek wynosił 50 lat (zakres od 26 do 71), a średni czas trwania reumatoidalnego zapalenia stawów wynosił 13 lat. Grupy leczenia były na ogół dobrze dopasowane. Średnia tygodniowa dawka metotreksatu na pacjenta wynosiła 18 mg w grupie otrzymującej placebo plus metotreksat i 19 mg w grupie etanercept plus metotreksat. Pomimo długotrwałej terapii metotreksatem, pacjenci mieli medianę 28 czułych i 18 opuchniętych stawów na linii podstawowej.
Spośród 59 pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej etanercept plus metotreksat 57 (97 procent) ukończyło 24-tygodniowe badanie, a 2 wycofało się z powodu zdarzeń niepożądanych niezwiązanych z etanerceptem (ból brzucha wywołany przepukliną w wyniku wcześniejszej operacji u pacjenta i urazowy). złamania barku i kości piętowej w drugiej). Spośród 30 pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo i metotreksat, 24 (80 procent) ukończyło badanie, 4 wycofało się z powodu braku skuteczności, miało zawał mięśnia sercowego, a został utracony w celu obserwacji. Wszyscy pacjenci otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i mogą zostać włączeni do oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Średnia liczba dawek badanego leku wynosiła 47 w grupie etanercept plus metotreksat i 43 w grupie placebo plus metotreksat.
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Pacjenci z poprawą o 20, 50 i 70 procent według kryteriów American College of Rheumatology (ACR). Rysunek 1. Rysunek 1. Mediana liczby ofert i spuchniętych stawów podczas badania. Tabela 3. Tabela 3. Mediana wartości dla mierników chorób i jakości życia na linii podstawowej oraz w 12 i 24 tygodniach. Grupa etanercept-plus-metotreksat uzyskała znacząco lepsze wyniki we wszystkich punktach końcowych zgodnie z kryteriami odpowiedzi ACR (Tabela 2). Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności, odsetek pacjentów, którzy osiągnęli ACR 20 po 24 tygodniach, osiągnął 71% w grupie etanercept plus metotreksat, w porównaniu z 27% w grupie otrzymującej placebo z metotreksatem (P <0,001 ). Odpowiedź w grupie etanercept-plus-metotreksat była szybka i trwała; we wszystkich ocenach, poczynając od tygodnia, znacznie większy odsetek pacjentów w grupie otrzymującej etanercept plus metotreksat osiągnął ACR 20 [hasła pokrewne: flexagen, buprenorfina, cefepim ] [przypisy: guzek na podniebieniu, mirystycyna, dermatolog rawicz ]

0 thoughts on “pck 2 rzeszów czesc 4”