Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
pck 2 rzeszów ad 5 – Ubrania Medyczne
Skip to content

pck 2 rzeszów ad 5

2 lata ago

439 words

Znacznie większe odsetki pacjentów z grupy etanercept plus metotreksat osiągnęły ACR 50 w jednym miesiącu i przy każdej kolejnej ocenie i osiągnęły wartość ACR 70 po trzech miesiącach i przy każdej kolejnej ocenie. Na linii podstawowej pacjenci mieli medianę 28 czułych stawów i 18 spuchniętych stawów. Po 24 tygodniach średnia liczba czułych stawów wynosiła 7 w grupie etanercept-plus-metotreksat i 17 w grupie placebo-plus-metotreksat (poprawa w stosunku do linii podstawowej odpowiednio o 75% i 39%); mediana liczby obrzękniętych stawów wynosiła 6 w grupie etanercept plus metotreksat i 11 w grupie placebo plus metotreksat (poprawa w stosunku do wartości wyjściowej odpowiednio 78% i 33%) (ryc. 1). Ponadto pacjenci otrzymujący etanercept plus metotreksat wykazywali istotnie większą poprawę we wszystkich innych indywidualnych pomiarach aktywności choroby po 12 i 24 tygodniach (Tabela 3). Mediana wskaźnika niepełnosprawności z Kwestionariusza Oceny Zdrowia poprawiła się z 1,5 do 0,8 w grupie etanercept-plus-metotreksat, co stanowi poprawę o 47 procent. Wynik w grupie placebo plus metotreksat nie zmienił się znacząco (mediana wartości podstawowej wynosiła 1,5, a wartość końca badania wynosiła 1,1, co stanowi poprawę o 27 procent).
Reagenty ostrej fazy uległy także znacznej poprawie u pacjentów z grupy etanercept plus metotreksat. Wśród pacjentów z nieprawidłową szybkością sedymentacji erytrocytów na linii podstawowej, 62 procent osób leczonych etanerceptem i metotreksatem oraz 30 procent pacjentów leczonych placebo plus metotreksatem miało normalne wartości sedymentacji erytrocytów podczas ich ostatnich wizyt. Wśród pacjentów z nieprawidłowymi poziomami białka C-reaktywnego na linii podstawowej, 44 procent osób leczonych etanerceptem z metotreksatem i 13 procent pacjentów leczonych placebo plus metotreksatem miało prawidłowe wartości podczas ich ostatnich wizyt.
Kortykosteroidy podawano doustnie i zwiększano dawki doustnych kortykosteroidów u niewielkiej liczby pacjentów i mogły one wpływać na wyniki badania. Jednak tylko jeden z czterech pacjentów, którzy otrzymali zwiększoną dawkę doustnych kortykosteroidów (pacjent otrzymujący placebo plus metotreksat) zostałby sklasyfikowany jako mający odpowiedź na podstawie obserwacji. Tylko jeden z czterech pacjentów, którzy otrzymali kortykosteroidy dostawowe (pacjent otrzymujący etanercept plus metotreksat) zostałby sklasyfikowany jako mający odpowiedź na podstawie obserwacji. Ponowna klasyfikacja tych dwóch pacjentów nie zmieniła wniosków dotyczących pierwotnego punktu końcowego (P = 0,001).
Połączenie etanerceptu i metotreksatu było lepsze niż połączenie placebo i metotreksatu, niezależnie od dawki metotreksatu, czasu trwania leczenia metotreksatem lub stosowania kortykosteroidów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane obserwowane u co najmniej 5 procent pacjentów. Etanercept był dobrze tolerowany (Tabela 4). Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były jedynymi zdarzeniami, które występowały istotnie częściej w grupie etanercept-plus-metotreksat (42 procent vs. 7 procent, P <0,001). Wszystkie reakcje w miejscu wstrzyknięcia były łagodne (rumień z świądem lub bez, ból lub obrzęk), najbardziej ustępowały bez leczenia (mediana czasu trwania, trzy dni), i żadne nie wymagało zawieszenia badanego leku [podobne: dronedaron, Białkomocz, buprenorfina ] [patrz też: zespół lerichea, bielactwo wrodzone, szczypiący język ]

0 thoughts on “pck 2 rzeszów ad 5”