Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
falck gdańsk przychodnia – Ubrania Medyczne
Skip to content

falck gdańsk przychodnia

2 lata ago

156 words

Miana wirusa płuca spadały do mniej niż 102 PFU / ml w dniach 5 i 7 zarówno u myszy leczonych SCH79797, jak i kontrolnych (Figura 5C). Obserwacja, że SCH79797 tłumiła markery stanu zapalnego, ale nie miana wirusa, w dniu 3 sugeruje, że hamowanie sygnalizacji PAR1 może hamować zapalenie i wczesną replikację wirusa za pomocą przynajmniej częściowo niezależnych mechanizmów. SCH79797 chroni przed wysoce patogennym zakażeniem H1N1v i H5N1. W celu sprawdzenia, czy hamowanie sygnalizacji PAR1 przez SCH79797 wpływa również na zakażenie innymi szczepami IAV, myszy zakażono wysoce patogennym szczepem H5N1 lub pandemicznym szczepem H1N1v, który nabył oporność na oseltamiwir podczas leczenia ciężkiej infekcji (patrz Metody i odn. 34) , następnie traktowane lub nie za pomocą SCH79797. Po śmiertelnym zakażeniu 5000 PFU H5N1 i 500 PFU H1N1v, odpowiednio 60% i 100% nieleczonych myszy kontrolnych zmarło, podczas gdy u zwierząt szczepionych SCH79797 zaobserwowano prawie pełną ochronę (P <0,05, Figura 6, A i B). Oprócz śmiertelności i masy ciała pojawienie się objawów klinicznych było również hamowane, gdy myszy zakażone H5N1 traktowano SCH79797 w porównaniu z myszami nieleczonymi (dane nie przedstawione). Umieralność myszy monitorowano do dnia 21 po inokulacji, a trwałość przeżycia obserwowano po traktowaniu SCH79797 (dane nie przedstawione), co wskazywało, że ochrona SCH79797 była trwała. Tak więc, hamowanie sygnalizacji PAR1 chroniło myszy przed infekcją różnymi IAV, w tym wysoce patogennymi szczepami. Figura 6 Antagonista PAR1 chroni myszy przed śmiertelną infekcją H5N1 lub H1N1v. Myszy inokulowano donosowo (A) 5000 PFU H5N1 (n = 10 na grupę) lub (B) 500 PFU H1N1v (n = 10. 11 na grupę) i traktowano lub nie 50. M SCH79797. Wyniki wyrażono jako procent przeżycia lub utraty masy z 2 eksperymentów. * P <0,05, leczone względem kontroli, test Kaplana-Meiera. Dyskusja Nasze obecne odkrycia potwierdzają ważną rolę PAR1 w mysich modelach infekcji IAV. Badania z PAR1-AP wykazały, że aktywacja PAR1 nasila zapalenie, wczesną produkcję wirusa, utratę masy ciała i śmiertelność po zakażeniu (ryc. i 2) oraz badania z użyciem Par1. /. myszy wskazały, że PAR1 przyczynił się do patogenezy infekcji IAV (Figura 1). Obserwacja, że SCH79797, lek hamujący przekazywanie sygnału PAR1, zmniejszył stan zapalny, wczesne wytwarzanie wirusa, utrata masy ciała i śmiertelność po infekcji były zgodne z PAR1-AP i Par1. /. wyniki. Ponadto obserwacja, że SCH79797 obniżała śmiertelność po zakażeniu wieloma szczepami IAV (H1N1, H3N2 i H5N1) i była skuteczna nawet wtedy, gdy dawkowanie rozpoczęto w 3. dniu po inokulacji, sugeruje, że powinno się zbadać hamowanie PAR1 w dodatkowych badaniach przedklinicznych i, jeśli to właściwe, u ludzi jako możliwy sposób leczenia grypy. Zgodnie z naszą wiedzą rola PAR1 w odpowiedzi na patogeny infekcji wirusowych nie została wcześniej opisana. Aktywacja PAR1 w komórkach śródbłonka, fibroblastach i innych typach komórek wyzwala różne odpowiedzi, z których wiele jest prozapalnych (np. Wytwarzanie chemokin i cytokin, ekspozycja cząsteczki adhezyjnej, produkcja prostaglandyn i przepuszczalność wzrasta, odnośniki 14, 15). Zgodnie z naszymi obserwacjami, dotchawiczne dostarczenie agonisty PAR1 było niewystarczające, aby wywołać stan zapalny w płucach normalnie występujących myszy (35), ale zaostrzyło obrzęk płuc wywołany uszkodzeniem wentylacji (36). Dodatkowo Par1. /. myszy są chronione przed uszkodzeniem wywołanym przez wentylację i indukowanym bleomycyną uszkodzeniem płuc (36 ° 38). Podobnie jak nasze wyniki, obserwacje te sugerują, że sygnalizacja PAR1 przyczynia się do odpowiedzi zapalnych na uszkodzenie w płucach, głównym celu w naszym modelu infekcji IAV. Aktywacja PAR1 nie zaostrzyła skutków infekcji IAV w Plg. /. myszy (ryc. 3) [patrz też: parapareza, lux medica szczecin, hitaxa opinie ]

0 thoughts on “falck gdańsk przychodnia”